Inventarisatie gemeentelijk beleid telecomnetwerken

Om verschillen tussen lokaal beleid te identificeren heeft het onderzoeksbureau KWINK onderzoek verricht naar wat het beleid van decentrale overheden is met betrekking tot leges voor vergunningverlening voor de aanleg van kabels en leidingen, de tarieven voor graafwerkzaamheden, de graafdiepte en de plaatsing van antennes. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de leges voor kabels- en leidingwerkzaamheden aanzienlijk kunnen verschillen per gemeente. Naast het verschil in leges, is het lokale beleid soms niet transparant. Dit onderzoek is gebruikt bij de vormgeving van het actieplan digitale connectiviteit.