Adviesvragen onafhankelijke commissie Experiment gesloten coffeeshopketen

Het document bevat de opdracht met adviesvragen voor de adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen. Deze commissie brengt advies uit over de inrichting en uitvoering van het experiment gesloten coffeeshopketen.