Evaluatie 'Doelbereiking en effectiviteit van de wet aanpassing enquête

Het onderzoeksrapport bevat de evaluatie van de Wet aanpassing enquêterecht. De evaluatie richt zich op de vraag of de wet inderdaad zorgt voor een snelle en doeltreffende oplossing van geschillen.