Periodiek onderzoek nieuwe aanpak waardering en selectie archieven

Met de wijziging van de Archiefwet en het Archiefbesluit werd in 2013 een nieuwe aanpak van waardering en selectie van overheidsarchieven van kracht. Dit rapport is een eerste evaluatie van deze aanpak. Het biedt een overzicht van ervaringen bij Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Nationaal Archief bekijken met deze partijen of en in hoeverre op basis van deze evaluatie technische aanpassingen in de aanpak of procedure nodig zijn.