Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij

Onderzoek (nulmeting) van Wageningen University & Research (WUR) naar de grondgebondenheid van de melkveehouderij in 2015. Deze gegevens vormen de basis voor de toekomstige monitoring, in verband met de Wet grondgebonden groei melkveehouderij die per 1 januari 2018 inging.

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebonden melkveehouderij 2016

Om de grondloze groei van de melkveehouderij te beperken, werd vanaf 1 januari 2016 de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij van kracht. De inhoud van deze AMvB is vanaf 1 januari 2018 verankerd in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. De nulmeting naar 2015 van WUR beschrijft de situatie in het jaar voor de invoering van de AMvB.