Onderzoek naar de kosten van 5G-uitrol (English)

Stratix heeft onderzoek verricht naar de kosten die gepaard met de uitrol van meer antennes, bijvoorbeeld voor 5G, en wat de belangrijke kostenposten zijn. Dit heeft Stratix gedaan op basis van een model waaruit blijkt dat de kosten aanzienlijk kunnen oplopen afhankelijk van de gemiddelde snelheid die een aanbieder wil leveren. Dit onderzoek is gebruikt bij de vormgeving van het actieplan digitale connectiviteit.