Bijlagen bij rapport 'Weerbarstige werkelijkheid'

Bijlagen bij het tussenbericht van het Schakelteam personen met verward gedrag. Het tussenbericht geeft een korte stand van zaken van het werk van gemeenten, hun samenwerkingspartners en regio's voor een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.