Publieksonderzoek referendum Wiv

In opdracht van het ministerie van BZK heeft onderzoeksbureau Motivaction kwantitatief publieksonderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van opkomst- en stemintentie bij het referendum en welke motivaties daarbij een rol speelden.