Onderzoeksrapport beleidsdoorlichting Artikel 36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding. Definitief

Het rapport bevat de beleidsdoorlichting van artikel 36.2 van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV; voorheen ministerie van Veiligheid en Justitie). Dit artikel omvat alle beleidsterreinen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV).