Monitor - Zorg voor ouderen 2018

De Monitor Zorg voor ouderen geeft inzicht in het gebruik door ouderen van zorg en de kosten daarvan. De monitor kijkt naar alle vormen van zorg: de huisartsenzorg, medicijngebruik, ziekenhuiszorg, wijkverpleging, ondersteuning via de gemeente en de langdurige zorg.