Eindrapport Tweede ronde maatwerkaanpak regeldruk Agrofood

In juli 2016 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de Agrofoodsector gevraagd onnodige regeldruk in de dagelijkse agrarische werkzaamheden te melden. Hierdoor zijn 55 regeldrukknelpunten in beeld gebracht. 

In februari 2017 hebben de brancheorganisatie en EZ oplossingen gezocht voor de regeldrukpunten.

De periodieke maatwerkaanpak is opgevolgd door het Agroloket (agroloket@minez.nl).

Bij het Agroloket kunnen ondernemers

  • hun ervaring met onnodige regeldruk melden;
  • belemmeringen melden die zij ondervinden bij een voornemen tot innovatie op hun agrarische bedrijf.

Deze maatwerkaanpak is onderdeel van de kabinetsbrede aanpak van regeldruk.