Onderzoeksrapport inzake de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2017 IenW

Het rapport bevat het verslag van een onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de totstandkoming van rapportage van grote ICT-projecten in 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).