Risicobeoordeling 'Asbest in make-up'

De risicobeoordeling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevat een inschatting van de gezondheidsrisico's voor gebruikers van 2 make-up producten van Claire's. Het gaat om producten die asbest bevatten.