Inleiding tot Beleidsgerei - handreikingen voor risico- en veiligheidsvraagstukken

Nieuwe, technologische ontwikkelingen gaan niet alleen gepaard met kansen, maar ook met nieuwe risico's voor veiligheid en gezondheid. Wat die risico's precies zijn, hun aard en omvang, zijn vaak op voorhand onzeker. Het is ook niet altijd helder of de bestaande wet- en regelgeving de basisveiligheid voldoende garandeert. Daarom zijn bij dit soort risico's vanuit voorzorg passende maatregelen nodig.

Deze handreikingen bevatten concrete hulpmiddelen voor voorzorg en de omgang met onzekere risico's.

Bijlagen