Afvoerverdeling Rijntakken na 2050

Het water dat bij Lobith via de Rijn ons land binnenkomt wordt volgens vaste regels verdeeld over de riviertakken. In het Nationaal Waterplan staat dat deze afvoerverdeling in ieder geval tot 2050 hetzelfde blijft. Dit onderzoek kijkt of het nodig is de verdeling aan te passen na 2050.