Aard en omvang ouderenmishandeling

Onderzoek naar aard en omvang van ouderenmishandeling bij thuiswonende 65-plussers in Nederland. Voor dit onderzoek zijn interviews afgenomen met ruim 1.000 65-plussers in de gemeenten Rotterdam, Tilburg en Boxtel.