Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De meerjarenagenda geeft een beeld van de inhoudelijke koers en prioriteiten voor de komende jaren die partijen graag gezamenlijk oppakken.

Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (PDF | 13 pagina's | 671 kB)