Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De meerjarenagenda geeft een beeld van de inhoudelijke koers en prioriteiten voor de komende jaren die partijen graag gezamenlijk oppakken.