Rapport 'Effecten van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s op de emissie van broeikasgassen'

Het rapport richt zich op de bijdrage van de doelstellingen uit het Rijksbrede Programma Circulaire Economie (RPCE) en de transitieagenda’s circulaire economie aan de klimaatopgave in de nationale klimaatdoelstellingen.