Effectmeting campagne ‘Energie besparen doe je nu’

Deze rapportage betreft de effectmeting van de derde keer dat de campagne ‘Energie besparen doe je nu’ is gevoerd. Ditmaal met een nieuw concept. De campagne is erop gericht woningeigenaren te informeren, inspireren en aan te sporen tot het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en het plaatsen van duurzame warmte-apparaten. Bij de campagne is onder andere ingezet op de website www.energiebesparendoejenu.nl, social media, tv-spots en diverse bladen.

Voor iedere campagne van de Rijksoverheid wordt een effectmeting uitgevoerd. Daarbij worden de campagnes afgezet tegen een benchmark die is gebaseerd op het gemiddelde van alle overheidscampagnes met TV zendtijd van de afgelopen jaren. Campagnes en hun boodschappen verschillen echter in duur, budget en inhoud van elkaar.

In aanvulling op de rapportage is relevant hoe deze campagne heeft gepresteerd ten aanzien van de kwaliteit van de bezoeken aan de website. Het aantal bezoeken aan de website www.energiebesparendoejenu.nl nam fors toe naar 185.500 ten opzichte van vorige campagnes (86.200 en 38.000). De kosten per bezoek zijn gehalveerd ten opzichte van 2016.