Onbekend maakt onbemind?

In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek over de toepassing van Europese staatssteunregels door Nederlandse gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd door de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.