Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs

In dit rapport wordt beschreven wat er voor studenten met een functiebeperking is veranderd met betrekking tot het profileringsfonds na de herziening van de Wet Studiefinanciering.