Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze handreiking is opgesteld in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'.