Toezicht, ervaring en deskundigheid: een evaluatie van de inzet van ervaringsdeskundigen in het toezicht op de ouderenzorg

Eindrapportage van de evaluatie van een door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) ingezette pilot naar het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het toezicht op de kwaliteit van zorg en leven in verpleeghuizen in Nederland.