Werkwijzer MKBA bij MIRT verkenningen

De Werkwijzer MKBA bij MIRTverkenningen beschrijft waar een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)aan moet voldoen als onderbouwing bij een voorkeursbeslissing in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT).