Milieueffectrapport Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Het rapport bevat het planMER voor de Rijksstructuurvisie Ondergrond inclusief passende beoordeling (PB). Het planMER beschrijft de ruimtelijke en milieukundige analyses als voorbereiding op de besluitvorming over de structuurvisie.

Milieueffectrapport Structuurvisie Ondergrond (STRONG) (PDF | 275 pagina's | 6,2 MB)