Zelfredzaamheid van ouderen

De Gezondheidsraad kijkt in dit rapport naar de internationale stand van de wetenschap met betrekking tot zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen, vergelijkt deze met de uitkomsten van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) en doet op grond daarvan onderzoeksaanbevelingen.