Resultaten van controles in 2017 op Nederlandse derogatiebedrijven en trends in de veehouderij

Dit rapport beschrijft de administratieve en fysieke controles die zijn uitgevoerd op bedrijven die in 2015, 2016 en 2017 meer dierlijke mest op hun land mochten gebruiken dan in de algemene norm van de Nitraatrichtlijn is voorgeschreven.