Samenwerking tussen scholen voor vso en vo en geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg

Praktijkgericht onderzoek naar samenwerking tussen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs.