De zorgplicht in passend onderwijs en de juridische handhaving daarvan

Rapport over een onderzoek naar de juridische aspecten van passend onderwijs.

  • Bestuurlijk-juridische constructies in samenwerkingsverbanden en medezeggenschap.
  • Juridische werking van de zorgplicht.