Onderzoek Eerstelijns verblijf

Dit onderzoek is in samenwerking met diverse zorgaanbieders die eerstelijnsverblijf (ELV) leveren. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht verkrijgen in de doelgroep cliënten die zorg krijgt onder ELV en welke zorg en behandeling deze cliënten ontvangen.