Informatiebrochure 'Residuen van gewasbeschermings- middelen in cannabis. Extra risico voor de gebruiker?'

In de informatiebrochure beschrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de resultaten van een risicobeoordeling op de gehaltes van overblijfselen (residuen) van gewasbeschermingsmiddelen.