Onderzoek Positie primaire producent in de keten

Wageningen Economic Research heeft in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek gedaan naar de positie van primaire producenten in de agrarische voedselketens en met name de rol van samenwerking tussen producenten en met partijen in de keten.