Rapport Monitoring 'Subsidieregeling energiebesparing eigen huis'

Met de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) kan aan individuele eigenaar/bewoners en verenigingen (voornamelijk VvE’s) subsidie worden verstrekt voor de realisatie van energiebesparende maatregelen aan hun woning of gebouw.

Voor eigenaar-bewoners is de subsidie eind april 2017 gesloten omdat het budget voor deze doelgroep was uitgeput. Voor VvE’s loopt de SEEH nog door op het moment van schrijven omdat VvE’s door hun besluitvormingsprocessen lang bezig zijn met het maken van beslissingen over energiebesparing.