Vergunninghouders als urgentiecategorie

Onderzoek naar het aantal gemeenten dat een huisvestingsverordening heeft, in hoeveel van deze huisvestingsverordeningen een urgentieregeling is opgenomen, en in hoeveel gevallen vergunninghouders als urgentiecategorie worden aangemerkt.