Actieplan Digitale Connectiviteit

Burgers, bedrijven en overheden maken dagelijks gebruik van informatietechnologieën. Dit vereist hoogwaardige digitale verbindingen (connectiviteit).  In dit actieplan staan de te verwachten ontwikkelingen op dit gebied.