Memo met reactie RWS op zienswijzen bij voorstel monitoring kleine plastic flessen in het zwerfafval

De memo bevat de reactie van Rijkswaterstaat op zienswijzen van Afvalfonds Verpakkingen, Stichting Natuur & Milieu en de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG) over de monitoringsystematiek van kleine plastic flessen in het zwerfafval.