Rapport 'Analyse bevindingen Onderzoeksraad voor Veiligheid ten behoeve van het veiligheidsbeleid van het Ministerie van IenM'

Het rapport bevat een analyse van de accenten en zwaartepunten in de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid (OVV) aan het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM )in de loop der jaren.

In de aanbevelingen van de Onderzoeksraad aan IenM komen 5 punten naar voren:

  1. Oog voor de risico’s van toenemende complexiteit en het belang van integraal werken. Als gevolg van onder meer technologisering en digitalisering, bundeling van taken.
  2. Blijven bewaken en bevorderen van prioriteit van 'veiligheid' en awareness van veiligheidsrisico’s, zowel bij private als publieke partijen.
  3. Blijven bewaken en bevorderen van het nemen van verantwoordelijkheid voor risicobeheersing door private en publieke partijen.
  4. Solide overheidsinstrumentarium - beleid, regelgeving, toezicht en handhaving. Dit betreft de ‘basisopdracht’ aan overheden in het kader van risicobeheersing.
  5. Blijvende focus op de mogelijkheden van proactie en preventie. Hierbij gaat het om kennisontwikkeling en -benutting, innovatie en doorontwikkeling, communicatie en 'samen slimmer worden'.