Rapport 'Bewust Omgaan met Veiligheid: doelen en effectmaten in het risico- en veiligheidsbeleid'

Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport bevat een beoordeling van ongewenste effecten, beleidsdoelen en
effectmaten veiligheidsvraagstukken.