BIT-advies programma Landelijk Meetnet Water 2

Afschrift van de brief met het advies van Bureau ICT-toetsing aan minister Van Nieuwenhuizen (IenW). De brief bevat het definitieve BIT-advies op het programma Landelijk Meetnet Water 2.