Gezondheidsverkenning omwonenden van landbouwpercelen

Op landbouwpercelen worden bestrijdingsmiddelen gebruikt waaraan omwonenden kunnen zijn blootgesteld. Het RIVM, Universiteit Utrecht en NIVEL hebben een verkenning gedaan naar de gezondheid van mensen die bij landbouwpercelen wonen.