Evaluatie belevingsvlucht – rapport van de regiegroep

Op 30 mei 2018 heeft een zogeheten belevingsvlucht over de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport plaatsgevonden. Doel van de vlucht was dat de bewoners van de gebieden onder de (laag)vliegroutes van Lelystad Airport een zo reëel mogelijke indruk van het geluid van een vliegtuig in de eigen omgeving kunnen krijgen. Dit rapport evalueert de belevingsvlucht, waaronder de geluidsmetingen en de communicatie rondom de vlucht.