Tail-pipe NOx emissions of refuse collection vehicles with a Euro VI engine in daily operation in the Netherlands (Engels)

In het kader van het Nederlandse steekproefcontroleprogramma voor vrachtwagens en bussen, dat TNO uitvoert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zijn de stikstofoxiden (NOx) emissies van negen Euro VI vuilnisauto’s gemeten tijdens representatieve inzet in de dagelijkse praktijk met het Smart Emissions Measurement System ‘SEMS’ [TNO 2016a].