Emissions of six petrol vehicles with high mileages (Engels)

Voor het onderbouwen van emissiefactoren heeft TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de emissies van zes oudere benzine voertuigen, bouwjaar na 2000, met driewegkatalysator gemeten.