Real-world fuel consumption of passenger cars based on monitoring of Dutch fuel pass data 2017 (Engels)

TNO monitort sinds 2008 het praktijkbrandstofverbruik van personenauto’s in Nederland op basis van tankpasdata van Travelcard Nederland BV.
Brandstofverbruik en de daarmee samenhangende uitstoot van CO2 zijn in de praktijk doorgaans hoger dan de waarden die door de fabrikant worden opgegeven op basis van de typekeuringstest.