Schoon, stil en snel

In deze notitie proberen we een inschatting te maken van de wijze waarop bezitters van snorfietsen met verbrandingsmotor op een (mogelijk) besluit tot uitfaseren zullen reageren. Daarbij is een goed beeld nodig van de snorfietsbezitter. Wie rijden erop en waarom?