Cliëntondersteuning in de curatieve zorg

Rapport over hoe het gesteld is met de cliëntondersteuning in de curatieve
zorg in Nederland, of er zogenaamde best practices zijn in gemeenten waar andere
gemeenten door geïnspireerd kunnen worden en of er voorbeelden zijn van
effectieve cliëntondersteuning in het buitenland die mogelijk ook in de Nederlandse
context gebruikt zouden kunnen worden.