Initiële rapportage over de implementatie door Nederland van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Rapport over de (wettelijke) maatregelen die er voor de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap door Nederland genomen zijn om de verplichtingen uit het Verdrag na te komen. Het rapport gaat ook in op de vooruitgang die is geboekt sinds de inwerkingtreding van het Verdrag.