Evaluatie Extern Toezicht Woningwet

In deze evaluatie is vastgesteld dat in het externe toezicht op de woningcorporaties al veel vooruitgang is geboekt en nog volop aan de verdere ontwikkeling wordt gewerkt. Met als perspectief dat het toezicht zich minder rule-based kan ontwikkelen, want in regels kun je niet wonen.