Evaluatie expertisecentrum Mediawijzer.net 2015-2018

Evaluatierapport van KWINK groep voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het landelijke expertisecentrum Mediawijzer.net in de periode 2015-2018. Het doel van Mediawijzer.net is om alle kinderen en jongeren in Nederland in staat te stellen om mediawijs te leven.