Stand van zaken en voortgang Versnellingsaanpak asbestdaken

Deze stand van zaken beschrijft de werkzaamheden en resultaten die onderdeel zijn van de programmatische aanpak voor de versnelling van de asbestdakensanering. Ook wordt een korte opsomming gegeven van aandachtspunten voor de 2e helft van 2018.